Risipitori ( 2013 - 2014 )

D

upă incursiunea în fotorealism din timpul primului an de masterat – Axis (2012 – 2013), am făcut un pas către neo-expresionism, intervenind peste o bază fotorealistă cu elemente de abstract și cu straturi mai puțin riguros construite, mergând până la zone în care las culorile să curgă liber sau zone în care predomină tușe gestualiste.

Ideea a fost să distrug rigoarea reprezentării fotorealiste, în același fel în care viețile noastre (pe care încercăm să le ținem sub control) sunt afectate de lumea care ne înconjoară prin însăși natura ei. Risipa este foar o formă de manifestare a acestui fenomen care ne transformă în risipitori dincolo de voința noastră și nu din cauza neglijenței. Este un fenomen inevitabil, o caracteristică înnăscută a naturii umane. Este de fapt o reluare a temei risipei (abordată prima oară în  Risipitori și Obiecte Risipite ( 2012 ), cu o mutare a accentului de pe materialele publicitare irosite care prind viață ca obiecte de artă, către reprezentări ale peisajului urban cenușiu fără orizont și fără perspectivă, un rezultat al nepăsării noastre.

Urmăritor // no. 2 a fost selectată la ediția 2015 a BIENALEI INTERNAȚIONALE DE PICTURĂ CHIȘINĂU.

Toate lucrările sunt în ulei pe pânză, o provocare având în vedere faptul că pictura în ulei face efectele de scurgere și tușele getualiste mai dificil de realizat. Toate lucrările sunt de dimensiune mare, având cel puțin 100 cm pe fiecare latură.

“Risipitori” a fost proiectul meu de masterat.

Portfolio